EUROPE - ÂU CHÂU
BẮC ÂU - LIÊN BANG NGA - TÂY ÂU - ĐÔNG ÂU - NAM ÂU - THỔ NHĨ KỲ - HY LẠP
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
Read More
Escorted Tour 2021 ~ 2022: Morocco - Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha ( 16 days)

Tour: 01 ~ 16 Sep. 2021

Tour 1: 15 ~ 30 Apr. 2022

Tour 2: 01 ~ 16 Sep. 2022

Giá Land tour + Air ticket: update soon

Tour 1: 15 ~ 31 May 2022

Tour 2: 14 ~ 30 June 2022

Tour 2: 01 ~ 17 Sep. 2022

Tour 4: 15 ~ 31 Oct. 2022

Giá Land tour: $3,745.00/người

Air ticket: from $1,395.00/người (from LAX)

Escorted Tour 2021 - 2022:
Turkey & Greece (13 days)

Tour 1: May 04 ~ May 16, 2022

Tour 2: Oct. 15 ~ Oct. 27, 2022

Giá Land tour + Air ticket: update soon

Tour 1: June 18 ~ July 01, 2022

Tour 2: Aug. 14 ~ Aug. 27, 2022

Giá Land tour + Air ticket: update soon

Escorted Tour 2022: Eastern Europe - Đông Âu Luxury (15 Days)

Tour 1: 14 ~ 28 May 2022

Tour 2: 12 ~ 26 June 2022

Tour 3: 16 ~ 30 July 2022

Tour 4: 19 Aug. ~ Oct. 03 ~ Oct. 16, 2022

Giá Land tour: $3,455.00/người

Giá vé máy bay: from $1,100.00/người (LAX roundtrip)

Tour 1: 22 May ~ 05 June 2022

Tour 2: 02 July ~ 16 July 2022

Tour 3: 06 Aug. ~ 20 Aug. 2022

Tour 4: 16 Sep. ~ 02 Oct. 2022

Giá Land tour: $4,690.00/người

Air ticket: from $1,290.00/người

 18 ~ 31 July 2021 => Land tour: $4,345.00/người

16 ~ 29 Sep. 2021 => Land tour: $4,055.00/người

 

Air ticket: from $1,497.00/người ***

***giá vé máy bay của tháng 7 có thể cao hơn***