top of page
EUROPE - ÂU CHÂU
BẮC ÂU - LIÊN BANG NGA - TÂY ÂU - ĐÔNG ÂU - NAM ÂU - THỔ NHĨ KỲ - HY LẠP
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
Read More
Escorted Tour 2024: Morocco - Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha ( 16 days)

Tour 1: 03 ~ 18 May 2024

Tour 2: 04 ~ 19 Oct. 2024

Giá Land tour: $3,595.00/người

Air ticket: from $1,495.00/người

Tour 1: 08 ~ 24 May 2024

Tour 2: 09 ~ 25 Oct. 2024

Giá Land tour: $3,990.00/người

Air ticket: from $1,495.00/người (from LAX)

Escorted Tour 2024: Turkey & Greece (15 days)

Tour 1: 16 ~ 30 April 2024

Tour 2: 16 ~ 30 May 2024

Tour 3: 01 ~ 15 Sep. 2024

Tour 4: 16 ~ 30 Oct. 2024

Land tour: $3,695.00/person

Air ticket: from $1,595.00/person

Turkey visa: $52.00/visa (update)

Escorted Tour 2024: Eastern Europe - Đông Âu Luxury (16 Days)

Tour 1: 01 ~ 14 MAY 2024 (mùa Hoa Tulip Hòa Lan) ****

Tour 2: 17 ~ 30 June 2024     

Tour 3: 01 ~ 14 Aug. 2024

Tour 4: 16 ~ 29 Sep. 2024 (mùa thu Bắc Âu)

0/20

Land tour: $3,790.00/person

Air ticket: from $1,495.00/person (from LAX)

Tour 1: 16 May ~ 31 May 2024

Tour 2: 18 June ~ 03 July 2024 

Tour 3: 16 Aug. ~ 31 Aug. 2024

Tour 4: 27 Sep. ~ 12 Oct. 2024

Giá Land tour: $4,045.00/người

Giá vé máy bay: from $1,395.00/người (LAX roundtrip)

Tour 1: 03 ~ 17 June 2024 

Tour 2: 02 ~ 16 July 2024

Tour 3: 16 ~ 30 Aug. 2024

Tour 4: 01 ~ 15 Oct. 20234

Giá Land tour: $4,690.00/người

Air ticket: from $1,495.00/người

Tour 1: 17 ~ 30 Apr. 2024

Tour 2: 16 ~ 29 July 2024

Tour 3: 16 ~ 29 Sep. 2024

Land tour: $4,395.00/người

Air ticket: from $1,597.00/người ***

***giá vé máy bay của tháng 7 có thể cao hơn***

bottom of page