ASIA - Á CHÂU
ĐÔNG NAM Á - ẤN ĐỘ - NEPAL - BHUTAN - JORDAN - ISRAEL - DUBAI
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
ATNT Escorted tour: Mùa Thu Nhật Bản | Japan Autumn 2021 (10 Days)

Tour 1: Nov. 01 ~ Nov. 10, 2021

Tour 2: Nov. 09 ~ Nov. 18, 2021

 

 

Giá Land tour + Giá vé máy bay: update

Tour 1: 01 ~ 17 Jan. 2022

Tour 2: 01 ~ 17 Mar. 2022

Giá Land tour + Giá vé máy bay: update

Escorted tour 2022: Singapore | Malaysia |Thailand
(15 Days)

Tour 1: 14 ~ 28 Feb. 2022           

Tour 2: 15 ~ 29 Apr. 2022

Giá Land tour + Giá vé máy bay: update

Escorted tour 022: Nepal  | Bhutan | Dubai
(19 days)

Tour 1: Mar. 02 ~ Mar. 20, 2022

Tour 2: Sep. 12 ~ Sep. 30, 2022

Giá Land tour + Giá vé máy bay: update

Tour 1: Mar. 26 ~ Apr. 05, 2022

Tour 2: Mar. 28 ~ Apr. 07, 2022

Tour 3: Mar. 29 ~ Apr. 08, 2022

Tour 4: Apr. 04 ~ Apr. 14, 2022

Tour 5: Apr. 06 ~ Apr. 16, 2022

Tour 6: Apr. 07 ~ Apr. 17, 2022

Land tour$2,750.00/person

Air ticket: from $950.00/person (LAX roundtrip) - giá vé máy bay có thể thay đổi

Tour 1,2, 3: USA - NARITA/OSAKA - USA

Tour 4, 5, 6: USA - OSAKA/NARITA - USA

 

Tour khởi hành: Oct. 25 ~ Nov.10, 2021

Giá Land tour + Giá vé máy bay: update

Tour 1: Feb. 08 ~ Feb. 17, 2022

Tour 2: Nov. 07 ~ Nov. 16, 2022

Land tour: $2,295.00/person

Air tickets: from $895.00 (from LAX)

Visas (update): Israel ($60) & Jordan ($55)

HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH TOUR: TRẦN NGUYÊN THẮNG

Tour 1: 16 Jan. ~ 30 Jan., 2022 *** Tết

Tour 2: 01 Mar. ~ 16 Mar. 2022

Tour 3: 03 May ~ 18 May 2022

Tour 4: 17 Aug. ~ 31 Aug. 2022

Tour 5: 03 Oct. ~ 18 Oct. 2022

Giá Land tour + Giá vé máy bay: update

Tour 1: Feb. 05 ~ Feb. 17, 2022
Tour 2: Nov. 04 ~ Nov. 16, 2022

 

Land tour: $3,095.00/person

Air ticket: from $1,295.00

Visas (update): Israel ($60) & Jordan ($55)

HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH TOUR: TRẦN NGUYÊN THẮNG

Tour code JTK: Mar. 28 ~ Apr. 13, 2022

 

 

 

Giá Land tour + Giá vé máy bay: update

Tour 1: 01 ~ 15 Jan.  2022
Tour 2: 01 ~ 15 Mar. 2022
Tour 3: 01 ~ 15 Sep. 2022
Tour 4: 01 ~ 15 Nov. 2022

 

Giá Land tour + Giá vé máy bay: update

Tour 1: Mar. 02 ~ Mar. 17, 2022

Tour 2: Sep. 15 ~ Sep. 30, 2022

 

 

Giá Land tour + Giá vé máy bay: update

Tour 1: Jan. 15 ~ Jan. 31, 2022

Tour 2: Feb. 12 ~ Feb. 28, 2022

Tour 3: Sep. 14 ~ Sep. 30, 2022

Tour 4: Dec. 01 ~ Dec . 17, 2022

Giá Land tour + Giá vé máy bay: update

Escorted Tour 2022: Israel | Jordan | Egypt
 (19 Days)
Tour 1: Feb. 08 ~ Feb. 26, 2022

Land tour: $3,775.00/person

International air ticket: from $1,195.00

Egypt Domestic: from $395.00

Visas (update): Ai Cập ($27) - Israel ($60) - Jordan ($55)