top of page
ASIA - Á CHÂU
ĐÔNG NAM Á - ẤN ĐỘ - NEPAL - BHUTAN - JORDAN - ISRAEL - DUBAI
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
ATNT Escorted tour: Mùa Thu Nhật Bản | Japan Autumn 2023 (10 Days)
Escorted tour 2023: Singapore | Malaysia |Thailand
(15 Days)

Tour 1: Nov. 01 ~ Nov. 10, 2023 (TOKYO - OSAKA)

Tour 2: Nov. 09 ~ Nov. 18, 2023 (OSAKA - TOKYO)

Land tour: $2,595.00/person

Giá vé máy bay: from $995.00/person

Tour 1: 15 ~ 29 MAR. 2023         

Tour 2: 15  ~ 29 APRIL 2023

Tour 3: 15 ~ 29 AUG. 2023

Tour 4: 01 ~ 15 OCT. 2023

 

Land tour: $2,495.00/person

Air tickets: from $1,298.00/person

Taiwan_Fotolia.jpg

Tour 1: 18 ~ 29 April 2023

Tour 2: 17 ~ 28 May 2023

Tour 3: 16 ~ 27 Aug. 2023

Tour 4: 03 ~ 15 Oct. 2023

Giá Land tour: $2,650.00/nguời

Giá vé máy bay: $1,350.00/nguời

Tour 1: Mar. 27 ~ Apr. 06, 2024

Tour 2: Mar. 28 ~ Apr. 07, 2024

Tour 3: Mar. 29 ~ Apr. 08, 2024

Tour 4: Apr. 05 ~ Apr. 15, 2024

Tour 5: Apr. 06 ~ Apr. 16, 2024

Land tour$2,750.00/person

Air ticket: from $1,095.00/person (LAX roundtrip) - giá vé máy bay có thể thay đổi

Tour 1,2, 3: USA - NARITA/OSAKA - USA

Tour 4, 5, 6: USA - OSAKA/NARITA - USA

 

Escorted tour 2023: Nepal  | Bhutan I Dubai
(18 days)

Tour 1: 01 - 18 March 2023

Tour 2: 01 - 18 Sep. 2023

Giá Land tour: $3,995/person

Giá vé máy bay: from $1,795/person

Visas: $40 (Bhutan) - $30 (Nepal)

DSC_1863.JPG

Tour 1: Oct. 25 ~ Nov. 10, 2023

Land tour: $3,495.00/person

Giá vé máy bay: from $1,450.00/person

Khởi hành: 05 ~ 14 Dec. 2023
Tour 1: 08 ~ 17 Feb. 2024
Tour 2: 15 ~ 24 Mar. 2024
Tour 3: 20 ~ 29 Oct. 2024 
Tour 5: 07 ~ 16 Nov. 2024

Land tour: $2,295.00/person

Air tickets: from $1,195.00 (from LAX)

Visas (update): Israel ($60) & Jordan ($55)

Khởi hành: 02 ~ 14 Dec. 2023
Tour 1: 05 ~ 17 Feb. 2024
Tour 2: 12 ~ 24 Mar. 2024
Tour 3: 17 ~ 29 Oct. 2024 
Tour 5: 04 ~ 16 Nov. 2024

Land tour: $3,095.00/person

Air ticket: from $1,295.00

Visas (update): Israel ($60) & Jordan ($55)

DL-Nara-Nhat_2.jpg

Tour 1: Mar. 29 ~ Apr. 13, 2024

Tour 2: Apr. 06 ~ Apr. 22, 2024

Giá Land tour: $3,595/person

Giá vé máy bay:from $1495/person

Tour 1: 01 Mar. ~ 16 Mar. 2023

Tour 2: 01 May ~ 16 May 2023

Tour 3: 15 Aug. ~ 30 Aug. 2023

Tour 4: 15 Sep. ~ 30 Sep. 2023

Giá Land tour: $2,595.00/người

Giá vé máy bay: from $1,295.00/người

VN visa: $70/cái (5 năm)

Tour 1: 07 ~ 21 May 2023
Tour 2: 16 ~ 30 July 2023
Tour 3: 16 ~ 30 Sep. 2023
Tour 4: 05 ~ 19 Nov. 2023

 

Giá Land tour: $2,595.00/person

Giá vé máy bay: from $1,595.00/person

Tour 1: Mar. 01 ~ Mar. 14, 2023

Tour 2: Sep. 01 ~ Sep. 14, 2023

 

 

Giá Land tour + Giá vé máy bay: update

Tour 1: 16 ~ 31 July 2023

Tour 2: 16 ~ 31 Aug. 2023

Tour 3: 15 ~ 30 Sep. 2023

Tour 4: 01 ~ 16 Nov. 2023

Tour 5: 01 ~ 16 Dec. 2023

Giá Land tour + Giá vé máy bay: update

Escorted Tour 2023: Israel | Jordan | Egypt
 (19 Days)

Tour 1: 07 Feb. ~ 25 Feb, 2023 

Tour 2: 31 Oct. ~ 18 Nov. 2023

Land tour$3,925.00/person 

 

International air ticket: from $1,395.00

Egypt Domestic: from $395.00 (CAIRO-ASWAN-ABU SIMBEL/LUXOR-CAIRO)

Visas (update): Ai Cập ($27) - Israel ($60) - Jordan ($55)

bottom of page