top of page
ASIA - Á CHÂU
ĐÔNG NAM Á - ẤN ĐỘ - NEPAL - BHUTAN - JORDAN - ISRAEL - DUBAI
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
ATNT Escorted tour: Mùa Thu Nhật Bản | Japan Autumn 2023 (10 Days)
Escorted tour 2023: Singapore | Malaysia |Thailand
(15 Days)

Tour 1: Nov. 01 ~ Nov. 10, 2023 (TOKYO - OSAKA)

Tour 2: Nov. 09 ~ Nov. 18, 2023 (OSAKA - TOKYO)

Land tour: $2,595.00/person

Giá vé máy bay: from $995.00/person

Tour 1: 15 ~ 29 MAR. 2023         

Tour 2: 15  ~ 29 APRIL 2023

Tour 3: 15 ~ 29 AUG. 2023

Tour 4: 01 ~ 15 OCT. 2023

 

Land tour: $2,495.00/person

Air tickets: from $1,298.00/person

Tour 1: 01 ~ 17 Jan. 2022

Tour 2: 01 ~ 17 Mar. 2022

Giá Land tour + Giá vé máy bay: update

Tour 1: Mar. 26 ~ Apr. 05, 2023

Tour 2: Mar. 28 ~ Apr. 07, 2023

Tour 3: Mar. 29 ~ Apr. 08, 2023

Tour 4: Apr. 04 ~ Apr. 14, 2023

Tour 5: Apr. 06 ~ Apr. 16, 2023

Tour 6: Apr. 07 ~ Apr. 17, 2023

Land tour$2,750.00/person

Air ticket: from $950.00/person (LAX roundtrip) - giá vé máy bay có thể thay đổi

Tour 1,2, 3: USA - NARITA/OSAKA - USA

Tour 4, 5, 6: USA - OSAKA/NARITA - USA

 

Escorted tour 2023: Nepal  | Bhutan I Dubai
(18 days)

Tour 1: 01 - 18 March 2023

Tour 2: 01 - 18 Sep. 2023

Giá Land tour: $3,995/person

Giá vé máy bay: from $1,795/person

Visas: $40 (Bhutan) - $30 (Nepal)

Tour 1: Oct. 26 ~ Nov. 10, 2022 (KOREA – JAPAN)

Tour 2: Nov. 09 ~ Nov. 24, 2022 (JAPAN – KOREA)

Land tour: $3,545.00/person

Giá vé máy bay: from $1,450.00/person

Tour 1: Feb. 08 ~ Feb. 17, 2022

Tour 2: Nov. 07 ~ Nov. 16, 2022

Land tour: $2,295.00/person

Air tickets: from $895.00 (from LAX)

Visas (update): Israel ($60) & Jordan ($55)

HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH TOUR: TRẦN NGUYÊN THẮNG

Tour 1: 01 Mar. ~ 16 Mar. 2023

Tour 2: 01 May ~ 16 May 2023

Tour 3: 15 Aug. ~ 30 Aug. 2023

Tour 4: 15 Sep. ~ 30 Sep. 2023

Giá Land tour: $2,595.00/người

Giá vé máy bay: from $1,295.00/người

VN visa: $70/cái (5 năm)

Tour 1: Mar. 12 ~ Mar. 24, 2022
Tour 2: Nov. 04 ~ Nov. 16, 2022

 

Land tour: $3,095.00/person

Air ticket: from $1,295.00

Visas (update): Israel ($60) & Jordan ($55)

HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH TOUR: TRẦN NGUYÊN THẮNG

DL-Nara-Nhat_2.jpg

Tour 1: 04 Apr. ~ 19 Apr. 2023

Tour 2: 06 Apr. ~ 21 Apr. 2023

 

 

Giá Land tour: $3,595/person

Giá vé máy bay:from $1495/person

Tour 1: 01 ~ 15 Jan.  2022
Tour 2: 01 ~ 15 Mar. 2022
Tour 3: 01 ~ 15 Sep. 2022
Tour 4: 01 ~ 15 Nov. 2022

 

Giá Land tour + Giá vé máy bay: update

Tour 1: Mar. 01 ~ Mar. 14, 2023

Tour 2: Sep. 01 ~ Sep. 14, 2023

 

 

Giá Land tour + Giá vé máy bay: update

Tour 1: Jan. 15 ~ Jan. 31, 2022

Tour 2: Feb. 12 ~ Feb. 28, 2022

Tour 3: Sep. 14 ~ Sep. 30, 2022

Tour 4: Dec. 01 ~ Dec . 17, 2022

Giá Land tour + Giá vé máy bay: update

Escorted Tour 2023: Israel | Jordan | Egypt
 (19 Days)

Tour 1: 07 Feb. ~ 25 Feb, 2023 

Tour 2: 31 Oct. ~ 18 Nov. 2023

Land tour$3,925.00/person 

 

International air ticket: from $1,395.00

Egypt Domestic: from $395.00 (CAIRO-ASWAN-ABU SIMBEL/LUXOR-CAIRO)

Visas (update): Ai Cập ($27) - Israel ($60) - Jordan ($55)

bottom of page