top of page
​AMERICA - MỸ CHÂU
​BẮC MỸ - TRUNG MỸ - NAM MỸ
 • Facebook - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
 • Google+ - Black Circle
 • YouTube - Black Circle
 • Pinterest - Black Circle
 • Instagram - Black Circle
DL-Oahu 1 Hanauma Bay nổi tiếng vớ
ATNT Tour 2023: HAWAII (2 ISLLANDS: BIG ISLAND & OAHU) (7 Days)
ATNT Bus Tours 2022: San Diego - USS Midway - Old Town - Tu Viện Old Mission - Carlsbad

Khởi hành:

* 23 ~ 29 April 2023           * 03 ~ 09 Sep. 2023

* 21 ~ 27 May 2023             * 08 ~ 14 Oct. 2023

* 18 ~ 25 June 2023            * 12 ~ 18 Nov. 2023

* 06 ~ 12 Aug. 2023            * 10 ~ 16 Dec. 2023

Giá land tour: $1,695.00/người (1 phòng 2 người)

 

Vé máy bay: from $450/ticket (LAX roundtrip)

(xin liên lạc với office để check lịch bay và giá vé)

Jan: 09, 16, 23, 30             July: 03, 10, 17, 24, 31

Feb: 05, 12, 19, 26             Aug: 06, 13, 20, 27

Mar: 06, 13, 20, 27             Sep: 04, 11, 18, 25

Apr: 02, 09, 16, 23, 30       Oct: 01, 08, 15, 22, 29

May: 01, 08, 15, 22, 29      Nov: 06, 13, 20, 27

June: 04, 11, 18, 25           Dec: 02, 10, 17, 31

​Giá tour: $115.00/người

Jan: 08, 15, 22, 29              July: 02, 09, 16, 23, 30  

Feb: 06, 13, 20, 27              Aug: 07, 14, 21, 28

Mar: 05, 12, 19, 26              Sep: 03, 10, 17, 24

Apr: 03, 10, 17, 24              Oct: 02, 09, 16, 23, 30

May: 07, 14, 21, 28             Nov: 05, 12, 19, 26

June: 05, 12, 19, 26            Dec: 04, 11, 18

Giá tour: $110.00/người

Escorted tour 2022: Special Expedition of Chile (13 days)

Tour 1: Jan. 04 ~ Jan. 16, 2022

Tour 2: Dec. 03 ~ Dec. 15, 2022

 

Giá Land tour + Giá vé máy bay: update

DL-Horseshoebend%203%20Tha%CC%86%CC%81ng
HSC-HomepageImage.jpg

Khởi hành:

 • 17 ~ 20 Feb. 2022

 • 10 - 13 Mar. 2022

 • 14 - 17 Apr. 2022

 • 19 ~ 22 May 2022      

 • 22 - 25 June 2022             

 • 07 - 10 Sep. 2022

 • 19 - 22 Oct. 2022

 • 20 - 23 Nov. 2022

 • 18 - 21 Dec. 2022

Giá vé máy bay: from $250/người (LAX)

Giá land tour: $785.00/người

Khởi hành: 

 • Tour 1: 20 ~ 27 May 2023

 • Tour 2: 09 ~ 16 July 2023

 • Tour 3: 20 ~ 27 Aug. 2023

 • Tour 4: 10  ~ 17 Sep. 2023

 • MÙA THU LÁ VÀNG **** Oct. 22 - 29, 2023

Giá landtour $1,495.00/người (1 phòng 2 người)  

Giá vé máy bay: from $400.00/ticket (LAX)

DL-Cong-vom-da-Arches-National-Park_1.jp

Tour 1: 04 ~ 20 March 2023

Tour 2: 01 ~ 17 May 2023

Tour 3: 01 ~ 17 Oct. 2023

Tour 4: 01 ~ 17 Dec. 2023

Giá Land tour: $3,995.00/person

iá vé máy bay: from $1,895.00/person

Tour 1: 01 – 06 March. 2022

Tour 2: 09 ~ 14 April 2022

Tour 3: 07 ~ 12 May 2022

Tour 4: 04 ~ 09 June 2022

Tour 5: 20 ~ 25 Aug. 2022

Tour 6: 24 ~ 29 Sep. 2022

Tour 7: 15 ~ 20 Oct. 2022

Tour 8: 26 ~ 30 Nov. 2022

Tour 9: 17 ~ 22 Dec. 2022

 

Giá tour: $1,465.00/người

Giá vé máy bay: from $150/người (LAX round trip)

DL-Niagara Falls 3 Prospect Point và Thác American bên phía Hoa Kỳ.JPG
Escorted Tour 2023 :  CANADA - USA
Niagara Falls (US & Canada)- Toronto - Thousand Islands - Ottawa - Montreal - Quebec - Boston - New York 
(8 Days)

Tour 1: 03 ~ 10 June 2023        

Tour 2: 01 ~ 08 July 2023
Tour 3: 12 ~ 19 Aug. 2023
Tour 4: 02 ~ 09 Sep. 2023

MÙA THU **** Oct. 14 - 21, 2023


Giá land tour: $1,595.00/người
(revised - 10April 2022)
Giá vé máy bay: from $400/người (LAX)

từ Denver => Salt Lake City

* 27 June ~ 02 July 2022

* 09 ~ 14 July 2022

* 01 ~ 06 Aug. 2022

* 15 ~ 20 Aug. 2022

* 02 ~ 07 Sep. 2022

* 26 Sep. ~ 01 Oct. 2022

từ Salt Lake City => Denver

* 03 ~ 08 July 2022

* 26 ~ 31 July 2022

* 21 ~ 26 Aug. 2022

* 08 ~ 13 Sep. 2022

* 20 ~ 25 Sep. 2022

Giá vé máy bay: from $350/người (LAX roundtrip)

Giá land tour: $1075 .00/người (1 phòng 2 người)

New Price: $1155.00/người (effective 21 May 2022)

Zion_National_Park.jpg
IMG_0313.jpg

Khởi hành:

16 ~ 18 Mar. 2022         05 ~ 07 Sep. 2022

06 ~ 08 Apr. 2022          05 ~ 07 Oct. 2022

11 ~ 13 May 2022          21 ~ 23 Nov. 2022

15 ~ 17 June 2022         28 ~ 30 Dec. 2022

Giá land tour: $350.00/người (1 phòng 2 người) 

DL-Machu Picchu 5 Machu Picchu và Lama.jpg

Khởi hành: 12 - 15 APRIL 2023

 

Giá Land tour: $1,990.00/người (1 phòng 2 người)

Giá vé máy bay: from $300.00/ticket (LAX roundtrip)

Khởi hành:

Tour 1: 10 ~ 20 March 2023

Tour 2: 07 ~ 17 May 2023

Tour 3: 07 ~ 17 Oct. 2023

Tour 4: 07 ~ 17 Dec. 2023

Giá Land tour: $2,265.00/người

Giá vé máy bay: from $1,095.00/ticket (from LAX)

bottom of page