​AMERICA - MỸ CHÂU
​BẮC MỸ - TRUNG MỸ - NAM MỸ
 • Facebook - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
 • Google+ - Black Circle
 • YouTube - Black Circle
 • Pinterest - Black Circle
 • Instagram - Black Circle
DL-Oahu 1 Hanauma Bay nổi tiếng vớ
ATNT Tour 2022: HAWAII (2 ISLLANDS: BIG ISLAND & OAHU) (7 Days)
ATNT Bus Tours 2021: San Diego - USS Midway - Old Town - Tu Viện Old Mission - Carlsbad

Tour 1: 09 ~ 15 Jan. 2022

Tour 2: 14 ~ 20 Feb. 2022

Giá land tour: $1,695.00/người (1 phòng 2 người)

 

Vé máy bay: from $280/ticket (LAX roundtrip)

(xin liên lạc với office để check lịch bay và giá vé)

July: 04, 11, 18, 25 

Aug: 01, 08, 15, 22, 29

Sep: 05, 12, 19, 26

Oct: 03, 10, 17, 24, 31

Nov: 07, 14, 21, 28

Dec: 05, 12, 19, 26

​Giá tour: $115.00/người

July: 03, 10, 17, 24, 31 

Aug: 07, 14, 21, 28

Sep: 04, 11, 18, 25

Oct: 02, 09, 16, 23, 30

Nov: 06, 13, 20, 27

Dec: 04, 11, 18, 25

Giá tour: $110.00/người

Escorted tour 2022: Special Expedition of Chile (13 days)

Tour 1: Jan. 04 ~ Jan. 16, 2022

Tour 2: Dec. 03 ~ Dec. 15, 2022

 

Giá Land tour + Giá vé máy bay: update

DL-Horseshoebend%203%20Tha%CC%86%CC%81ng

Khởi hành:

 • 06 - 09 NOV. 2021

 • 04 - 07 DEC. 2021 

Giá vé máy bay: from $150/người (LAX)

Giá land tour: $850.00/người

Mùa Thu: 

 • 16 ~ 23 Oct. 2021

 • 23 ~ 30 Oct. 2021

Giá landtour $1,445.00/người (1 phòng 2 người)  

Giá vé máy bay: from $250.00/ticket (LAX roundtrip)

Tour 1: Mar. 01 ~ May 15, 2022

Tour 2: May 01 ~ May 15, 2022

Tour 3: Oct. 16 ~ Oct. 30, 2022

Giá Land tour + Giá vé máy bay: update soon

DL-Cong-vom-da-Arches-National-Park_1.jp

Tour: 10 – 15 OCT. 2021  =>  giá tour: $1,465.00/người

(limited spaces)

Giá vé máy bay: from $150/người (LAX round trip)

Tour: 04 - 11 Sep. 2021
Mùa thu Lá Vàng:
****Oct. 16- 23, 2021*** (NEW)
****Oct. 23 - 30, 2021 (sold-out)
Giá vé máy bay: from $400/người (LAX)
Giá land tour: 
 • $1,395.00/người (2 người 1 phòng)
 • $1,845.00/người (1 người 1 phòng )

Tour 1: May 25 ~ May 30, 2021 (sold-out)

Tour 2: June 23 ~ June 28, 2021 (sold-out)

Tour 3: July 21 ~ July 26, 2021 (sold-out)

Tour 4: July 27 ~ Aug. 01, 2021 (sold-out)

Tour 5: Aug. 04~ Aug. 09, 2021 (sold-out)

Tour 6: Aug. 25~ Aug. 30, 2021 (sold-out)

Tour 7: Aug. 31 ~ Sep. 05, 2021 (sold-out)

Tour 8: 25 - 30 Sep. 2021 (sold-out)

Giá vé máy bay: from $200/người

Giá land tour: 

 • $ .00/người (1 phòng 2 người)

 • $ .00/người (1 phòng 1 người)

IMG_0313.jpg

Tour 1: 03 – 06 June 2021

Tour 2: 01 - 04 July 2021

Tour 3: 07 - 10 Sep. 2021

Tour 4: 06 - 09 Oct. 2021

Giá land tour: $795.00/người (1 phòng 2 người) 

Giá vé máy bay: from $200/người (LAX roundtrip)

Khởi hành: 16 ~ 23 APRIL 2022

 

Giá Land tour: $1,990.00/người (1 phòng 2 người)

Giá vé máy bay: from $200.00/ticket (LAX roundtrip)