top of page
​AMERICA - MỸ CHÂU
​BẮC MỸ - TRUNG MỸ - NAM MỸ
 • Facebook - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
 • Google+ - Black Circle
 • YouTube - Black Circle
 • Pinterest - Black Circle
 • Instagram - Black Circle
DL-Oahu 1 Hanauma Bay nổi tiếng vớ
ATNT Tour 2023: HAWAII (2 ISLLANDS: BIG ISLAND & OAHU) (7 Days)
ATNT Bus Tours 2023: San Diego - USS Midway - Old Town - Tu Viện Old Mission - Carlsbad

Khởi hành:

* 23 ~ 29 April 2023           * 03 ~ 09 Sep. 2023

* 21 ~ 27 May 2023             * 08 ~ 14 Oct. 2023

* 18 ~ 25 June 2023            * 12 ~ 18 Nov. 2023

* 06 ~ 12 Aug. 2023            * 10 ~ 16 Dec. 2023

Giá land tour: $1,695.00/người (1 phòng 2 người)

 

Vé máy bay: from $450/ticket (LAX roundtrip)

(xin liên lạc với office để check lịch bay và giá vé)

Mar: 04, 11, 18, 25             Aug: 06, 13, 20, 27

Apr: 02, 09, 16, 23              Sep: 03, 10, 17, 24

May: 06, 13, 20, 27             Oct: 01, 08, 18, 22, 29

June: 04, 11, 18, 25             Nov: 05, 12, 19, 26

July: 01, 08, 15, 22, 29       Dec: 02, 09, 16, 30

​Giá tour: $135.00/người

Cuba.jpg
Escorted tour 2023: Đảo quốc CUBA
Havana - Vinales - Varadero (08 days)

Mar: 05, 12, 19, 26             Aug: 05, 12, 19, 26

Apr: 01, 08, 15, 22, 29       Sep: 02, 09, 16, 23, 30

May: 07, 14, 21, 28            Oct: 07, 14, 21, 28

June: 03, 10, 17, 24           Nov: 04, 11, 18, 25

July: 02, 09, 16, 23, 30      Dec: 03, 10, 17, 23

Giá tour: $125.00/người

Khởi hành: 18 ~ 25 Nov. 2023

Land tour$2,895.00/person

Air ticketsfrom $1,295.00/person (LAX)

Visa$75/person (update)

HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH TOUR: TRẦN NGUYÊN THẮNG

DL-Horseshoebend%203%20Tha%CC%86%CC%81ng
HSC-HomepageImage.jpg

Khởi hành:

 • Tour 1: 12 - 15 Mar 2023         Tour 5: 10 - 13 Sep. 2023

 • Tour 2: 09 - 12 Apr. 2023         Tour 6: 15 - 18 Oct. 2023

 • Tour 3: 14 - 17 May 2023         Tour 7: 19 - 22 Nov. 2023

 • Tour 4: 18 – 21 June 2023        Tour 8: 26 - 29 Dec. 2023

Giá vé máy bay: from $350/người (LAX)

Giá land tour: $895.00/người

Khởi hành: 

 • Tour 1: 20 ~ 27 May 2023

 • Tour 2: 09 ~ 16 July 2023

 • Tour 3: 20 ~ 27 Aug. 2023

 • Tour 4: 10  ~ 17 Sep. 2023

 • MÙA THU LÁ VÀNG **** Oct. 22 - 29, 2023

Giá landtour $1,495.00/người (1 phòng 2 người)  

Giá vé máy bay: from $400.00/ticket (LAX)

DL-Cong-vom-da-Arches-National-Park_1.jp

Tour 1: 04 ~ 20 March 2023

Tour 2: 01 ~ 17 May 2023

Tour 3: 01 ~ 17 Oct. 2023

Tour 4: 01 ~ 17 Dec. 2023

Giá Land tour: $3,995.00/person

iá vé máy bay: from $1,895.00/person

* 07 ~ 12 May 2023              

* 04 ~ 09 June 2023              

* 20 ~ 25 Aug. 2023 

* 24 ~ 29 Sep. 2023                            

* 15 ~ 20 Oct. 2023               

* 25 ~ 30 Nov. 2023

 

Giá tour: $1,465.00/người

Giá vé máy bay: from $350/người (LAX round trip)

DL-Niagara Falls 3 Prospect Point và Thác American bên phía Hoa Kỳ.JPG
Escorted Tour 2023 :  CANADA - USA
Niagara Falls (US & Canada)- Toronto - Thousand Islands - Ottawa - Montreal - Quebec - Boston - New York 
(8 Days)

Tour 1: 03 ~ 10 June 2023        

Tour 2: 01 ~ 08 July 2023
Tour 3: 12 ~ 19 Aug. 2023
Tour 4: 02 ~ 09 Sep. 2023

MÙA THU **** Oct. 07 - 14, 2023


Giá land tour: $1,595.00/người
Giá vé máy bay: from $450/người (LAX)

từ Denver => Salt Lake City

* 05 ~ 10 June 2023

* 24 ~ 29 June 2023

* 05 ~ 10 July 2023

* 31 July ~ 05 Aug. 2023

từ Salt Lake City => Denver

* 30 May ~ 04 June 2023

* 29 June ~ 04 July 2023

* 25 ~ 30 July 2023

Giá vé máy bay: from $395/người (LAX roundtrip)

Giá land tour: $1295 .00/người (1 phòng 2 người)

Zion_National_Park.jpg
IMG_0313.jpg

Khởi hành:

Mar. 15 ~ 17, 2023         Sep. 04 ~ 06, 2023

Apr. 05 ~ 07, 2023         Oct, 11 ~ 13, 2023

May 10 ~ 12, 2023         Nov. 20 ~ 22, 2023

June 14 ~ 16, 2023        Dec. 27 ~ 29, 2023

Giá land tour: $395.00/người (1 phòng 2 người) 

Khởi hành: 14 - 21 APRIL 2024

 

Giá Land tour: $1,990.00/người (1 phòng 2 người)

Giá vé máy bay: from $300.00/ticket (LAX roundtrip)

DL-Machu Picchu 5 Machu Picchu và Lama.jpg

Khởi hành:

Tour 1: 10 ~ 20 March 2023

Tour 2: 07 ~ 17 May 2023

Tour 3: 07 ~ 17 Oct. 2023

Tour 4: 07 ~ 17 Dec. 2023

Giá Land tour: $2,265.00/người

Giá vé máy bay: from $1,095.00/ticket (from LAX)

bottom of page