​AMERICA - MỸ CHÂU
​BẮC MỸ - TRUNG MỸ - NAM MỸ
 • Facebook - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
 • Google+ - Black Circle
 • YouTube - Black Circle
 • Pinterest - Black Circle
 • Instagram - Black Circle
DL-Oahu 1 Hanauma Bay nổi tiếng vớ
ATNT Tour 2022: HAWAII (2 ISLLANDS: BIG ISLAND & OAHU) (7 Days)
ATNT Bus Tours 2022: San Diego - USS Midway - Old Town - Tu Viện Old Mission - Carlsbad

Tour 1: 09 ~ 15 Jan. 2022

Tour 2: 14 ~ 20 Feb. 2022

Tour 3: 14 ~ 20 Mar. 2022

Giá land tour: $1,695.00/người (1 phòng 2 người)

 

Vé máy bay: from $280/ticket (LAX roundtrip)

(xin liên lạc với office để check lịch bay và giá vé)

Jan: 09, 16, 23, 30             July: 03, 10, 17, 24, 31

Feb: 05, 12, 19, 26             Aug: 06, 13, 20, 27

Mar: 06, 13, 20, 27             Sep: 04, 11, 18, 25

Apr: 02, 09, 16, 23, 30       Oct: 01, 08, 15, 22, 29

May: 01, 08, 15, 22, 29      Nov: 06, 13, 20, 27

June: 04, 11, 18, 25           Dec: 02, 10, 17, 31

​Giá tour: $115.00/người

Jan: 08, 15, 22, 29              July: 02, 09, 16, 23, 30  

Feb: 06, 13, 20, 27              Aug: 07, 14, 21, 28

Mar: 05, 12, 19, 26              Sep: 03, 10, 17, 24

Apr: 03, 10, 17, 24              Oct: 02, 09, 16, 23, 30

May: 07, 14, 21, 28             Nov: 05, 12, 19, 26

June: 05, 12, 19, 26            Dec: 04, 11, 18

Giá tour: $110.00/người

Escorted tour 2022: Special Expedition of Chile (13 days)

Tour 1: Jan. 04 ~ Jan. 16, 2022

Tour 2: Dec. 03 ~ Dec. 15, 2022

 

Giá Land tour + Giá vé máy bay: update

DL-Horseshoebend%203%20Tha%CC%86%CC%81ng

Khởi hành:

 • 17 ~ 20 Feb. 2022

 • 10 - 13 Mar. 2022

 • 14 - 17 Apr. 2022

 • 19 ~ 22 May 2022

Giá vé máy bay: from $150/người (LAX)

Giá land tour: $785.00/người

Khởi hành: 

 • 23 ~ 28 May 2022

 • 02 ~ 09 July 2022

 • 20 ~ 27 Aug. 2022

 • 17 ~ 24 Sep. 2022

 • 22 ~ 29 Oct. 2022 (Mùa Thu Lá Vàng)

Giá landtour $1,445.00/người (1 phòng 2 người)  

Giá vé máy bay: from $350.00/ticket (LAX roundtrip)

DL-Cong-vom-da-Arches-National-Park_1.jp

Tour 1: Mar. 01 ~ May 15, 2022

Tour 2: May 01 ~ May 15, 2022

Tour 3: Oct. 16 ~ Oct. 30, 2022

Giá Land tour + Giá vé máy bay: update soon

Tour 1: 01 – 06 March. 2022

Tour 2: 09 ~ 14 April 2022

Tour 3: 07 ~ 12 May 2022

Tour 4: 04 ~ 09 June 2022

Tour 5: 03 ~ 08 Sep. 2022

Tour 6: 01 ~ 06 Oct. 2022

Tour 7: 05 ~ 10 Nov. 2022

Tour 8: 17 ~ 22 Dec. 2022

 

Giá tour: $1,465.00/người

Giá vé máy bay: from $150/người (LAX round trip)

Escorted Tour 2022 :  Washington D.C - Luray Cavern - Philadelphia - New York - Boston
(7 Days)
02 - 08 April 2022 Mùa Hoa Anh Đào
Giá vé máy bay: from $400/người (LAX)
Giá land tour: $1,295.00/người

từ Denver => Salt Lake City

* 30 May ~ 04 June 2022

* 13 ~ 18 June 2022

* 08 ~ 13 July 2022

* 25 ~ 31 July 2022

* 14 ~ 19 Aug. 2022

* 01 ~ 06 Sep. 2022

* 23 ~ 28 Sep. 2022

từ Salt Lake City => Denver

* 24 ~ 29 May 2022

* 19 ~ 24 June 2022

* 02 ~ 07 July 2022

* 01 ~ 06 Aug. 2022

* 20 ~ 25 Aug. 2022

* 17 ~ 22 Sep. 2022

* 29 Sep. ~ 04 Oct. 2022

Giá vé máy bay: from $200/người (LAX roundtrip)

Giá land tour: $1075 .00/người (1 phòng 2 người)

IMG_0313.jpg

Tour 1: 23 - 25 Jan. 2022

Tour 2: 31 Jan ~ 02 Feb. 2022 (Tết Nguyên Đán)

Tour 3: 02 ~ 04 Mar. 2022

Tour 4: 06 ~ 08 Apr. 2022

Tour 5: 18 - 20 May 2022

Giá land tour: $340.00/người (1 phòng 2 người) 

Khởi hành: 16 ~ 23 APRIL 2022

 

Giá Land tour: $1,990.00/người (1 phòng 2 người)

Giá vé máy bay: from $200.00/ticket (LAX roundtrip)